Vår finansiering

Sveriges yngsta miljöorganisation

Ekomodernisternas verksamhet finansieras genom insamlade medel i form av medlemsavgifter och gåvor samt genom samarbeten med olika organisationer, däribland föreningar, stiftelser och företag.

Som Sveriges yngsta miljöorganisation har uppstarten av vår verksamhet möjliggjorts av medlemsavgifter och gåvor samt genom ett mycket välkommet bidrag från Quadrature Climate Foundation, QCF.

Om QCF

QCF är en välgörenhetsstiftelse vars mål är att bekämpa klimatkrisen. Stiftelsens vd är Bryony Worthington som, förutom att vara ledamot av det brittiska överhuset, har mycket lång erfarenhet av arbete inom miljö- och klimatrörelsen. Hon är kanske mest känd som huvudförfattare till “The Climate Change Act 2008”, den klimatlag som gjorde Storbritannien till det första landet i världen med ett klimatmål inskrivet i lag.

Tidigare var hon under flera år chef för Environmental Defense Fund, EDF, och har bland annat arbetat för och tillsammans med Friends of the Earth (Jordens Vänner), Världsnaturfonden WWF och UNICEF. År 2008 grundade hon organisationen Sandbag, som idag heter Ember, för att synliggöra och minska kolanvändningen samt påskynda omställningen till fossilfri energi.

Medlemsavgifter, gåvor och bidrag

Medlemsavgifter, gåvor och bidrag utgör idag ett litet men viktigt bidrag till Ekomodernisternas verksamhet. Trots att vi är Sveriges yngsta miljöorganisation växer antalet medlemmar snabbt.

Samarbeten

Svenska Ekomodernisterna samarbetar och söker aktivt samarbeten med olika organisationer, däribland föreningar, stiftelser och företag, som delar föreningens värderingar och syn på miljö- och klimatproblem. Syftet med våra samarbeten är att sprida intresse både för de problem vi står inför, men också de lösningar som finns.

Varje samarbete omfattas av ett separat avtal. Våra samarbeten präglas av samförstånd och ömsesidig nytta och vi ingår inte avtal som är exklusiva. Vi agerar alltid fritt i linje med våra värderingar och begränsar aldrig vår möjlighet att kritisera organisationer eller företag som inte håller sig till dessa.

Myndighetsanslag

Vi mottar idag inga myndighetsanslag men kommer framöver även att söka sådana anslag för specifika uppdrag.

Om föreningen

Ekomodernisterna är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som agerar oberoende för miljö och klimat. Föreningen samlar medlemmar som delar den ekomodernistiska grundtanken, med sytfte att främja miljö- och klimatarbete enligt de ekomodernistiska principerna.

Svenska Ekomodernisterna grundades som förening år 2019. Föreningen är del av en större europeisk ekomodernistisk rörelse och samarbetar med andra europeiska ekomodernistiska föreningar, bland annat i Finland och Belgien.