Vår verksamhet

Vår idé och verksamhet

Föreningen Svenska Ekomodernisterna samlar medlemmar som delar den ekomodernistiska grundtanken och som vill främja aktivt miljö- och klimatarbete enligt ekomodernistiska principer. Om du vill lära dig mer om vad ekomodernism är, läs vidare här.

Som politiskt oberoende intresseförening arbetar vi för att påverka beslutsfattare, politiker och företag på bred front och deltar aktivt i samhällsdebatten för att föra fram ekomodernistiska idéer. Besök vår pressida för att ta del av våra remissvar, artiklar i media och övrigt kommunikationsmaterial. 

Vill du hjälpa oss att skapa en rikare, grönare och mänskligare värld? Stötta vår verksamhet genom att bli medlem. Med en större medlemsbas har vi större inflytande när vi driver dessa frågor ur ett ekomodernistiskt perspektiv. Fler medlemmar hjälper oss dessutom att söka mer finansiellt stöd att utöka vår verksamhet. Om du vill engagera dig mer kan du läsa vidare här om vad vi arbetar med och om vad du kan göra.

Dessutom anordnar vi aktiviteter, föreläsningar och mycket annat för våra medlemmar. Du hittar dessa under aktiviteter.

Om ni vill få reda på mer om vår verksamhet och hur vi arbetar är ni välkomna att kontakta oss.