Vilka är vi

Vi är Svenska Ekomodernisterna

Svenska Ekomodernisterna är en idéell förening med hundratals medlemmar som vill se en positiv utveckling för miljön genom ett intensifierat och modernt miljöarbete. Här presenterar vi föreningens styrelse och ledning. Vill du träffa våra medlemmar? Välkommen på våra aktiviteter!

Take Aanstoot

Föreningens ordförande

Jag har varit engagerad i natur och miljö sedan barnsben, uppvuxen i Natur och ungdom Nederländerna (NJN) och därefter Fältbiologerna. Alltid haft stort intresse för ekologi i vattendrag.

Har arbetat de senaste 10 åren med energistyrning och optimering. Där började jag realisera mig  att vi inte skulle klara oss med biobränslen, sol och vind. Inte om vi på allvar ville få bort fossila bränslen.

Flyttade med familjen till Eldoret, Kenya 2013 och bodde där i 4 år. Där lärde jag mig vad energifattigdom var på riktigt och att det absolut måste lösas för att få tillstånd en bra samhällsutveckling.

Kände att frågan om välstånd och miljö hängde tätare ihop än många riktigt förstod och hittade då ekomodernisterna i Finland, som redan hade pratat om detta i 10år. Grundade då Svenska Ekomodernisterna.

Take Aanstoot, Föreningens ordförande

Karolina Lisslö Gylfe

Generalsekreterare
Karolina Lisslö-Gylfe, Generalsekreterare

Miljörörelsen måste sluta se människan som ett problem. Min uppgift blir att underlätta för beslutsfattare att fatta välgrundade beslut för en miljömässigt hållbar utveckling. Jag ska också utveckla Svenska Ekomodernisterna till en plattform för människor som vill arbeta för en hållbar framtid där människor lever goda liv.

Karolina Lisslö-Gylfe, Generalsekreterare

Jessica Eek

Styrelseledamot
Jessica Eek, styrelseledamot

Jag är 41 år gammal och bor på landet utanför Linköping tillsammans med min fru och en massa husdjur. Min arbetstid delar jag lika mellan att vara gruppledare för Vänsterpartiet i Linköping och att arbeta som intensivvårdssjuksköterska på universitetssjukhuset i Linköping. 

Orsaken till att jag valt att vara aktiv i svenska Ekomodernisterna är att jag tror att vi måste enas inom miljörörelsen och se vad som kan göras för att undvika en klimatkatastrof. Genom att bygga en ny miljörörelse kan vi utifrån vetenskap och teknikoptimism visa på vägar till framgång

Jessica Eek, styrelseledamot

Joakim Broman

Styrelseledamot
Joakim Broman, styrelseledamot

Jag arbetar som chefredaktör och ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån. Jag har en hyfsat lång bakgrund inom politiken, och miljöengagemanget har växt fram steg för steg. Insikten om att miljö och ekonomi i de flesta fall inte behöver stå i motsättning till varandra, utan kan utvecklas samtidigt och parallellt, var det som fick mig att engagera mig i Ekomodernisterna. Det är inspirerande att föreställa sig en värld som både kan vara hållbar och grön, men som också kan bidra till att minska fattigdomen.

Joakim Broman, styrelseledamot

Daniel Westlén

Styrelseledamot
Daniel Westlén, styrelseledamot

Jag har länge känt att det har saknats en röst i den gröna rörelsen som ser människan som en positiv kraft. Historiskt har vi löst miljöproblem när människors akuta problem varit hanterade. Det är i välmående ekonomier där människor har det bra som det går att hitta en samlande kraft för att hantera miljöproblem. Ekomodernisterna behövdes för att fylla den luckan. Jag tror inte att det är möjligt att komma till rätta med klimatfrågan och hotet mot den biologiska mångfalden om inte samtidigt människors liv blir bättre. Kampen mot fattigdomen måste lyckas och människor som har det bra måste få utveckla sina idéer och ha sina drömmar.

Jag har en bakgrund i energibranschen där jag framförallt har jobbat med elproduktion. Idag arbetar jag på liberalernas riksdagskansli med klimat-, miljö- och energifrågor.

Daniel Westlén, styrelseledamot

Simon Wakter

Styrelseledamot
Simon Wakter, styrelseledamot

Biografi kommer

Simon Wakter, styrelseledamot

Karolina Lisslö Gylfe

Generalsekreterare

Miljörörelsen måste sluta se människan som ett problem. Min uppgift blir att underlätta för beslutsfattare att fatta välgrundade beslut för en miljömässigt hållbar utveckling. Jag ska också utveckla Svenska Ekomodernisterna till en plattform för människor som vill arbeta för en hållbar framtid där människor lever goda liv.

Karolina Lisslö-Gylfe, Generalsekreterare

Karolina Lisslö Gylfe

Generalsekreterare

Miljörörelsen måste sluta se människan som ett problem. Min uppgift blir att underlätta för beslutsfattare att fatta välgrundade beslut för en miljömässigt hållbar utveckling. Jag ska också utveckla Svenska Ekomodernisterna till en plattform för människor som vill arbeta för en hållbar framtid där människor lever goda liv.

Karolina Lisslö-Gylfe, Generalsekreterare

Jessica Eek

Styrelseledamot

Jag är 41 år gammal och bor på landet utanför Linköping tillsammans med min fru och en massa husdjur. Min arbetstid delar jag lika mellan att vara gruppledare för Vänsterpartiet i Linköping och att arbeta som intensivvårdssjuksköterska på universitetssjukhuset i Linköping. 

Orsaken till att jag valt att vara aktiv i svenska Ekomodernisterna är att jag tror att vi måste enas inom miljörörelsen och se vad som kan göras för att undvika en klimatkatastrof. Genom att bygga en ny miljörörelse kan vi utifrån vetenskap och teknikoptimism visa på vägar till framgång

Jessica Eek, styrelseledamot

Joakim Broman

Styrelseledamot

Jag arbetar som chefredaktör och ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån. Jag har en hyfsat lång bakgrund inom politiken, och miljöengagemanget har växt fram steg för steg. Insikten om att miljö och ekonomi i de flesta fall inte behöver stå i motsättning till varandra, utan kan utvecklas samtidigt och parallellt, var det som fick mig att engagera mig i Ekomodernisterna. Det är inspirerande att föreställa sig en värld som både kan vara hållbar och grön, men som också kan bidra till att minska fattigdomen.

Joakim Broman, styrelseledamot

Daniel Westlén

Styrelseledamot

Jag har länge känt att det har saknats en röst i den gröna rörelsen som ser människan som en positiv kraft. Historiskt har vi löst miljöproblem när människors akuta problem varit hanterade. Det är i välmående ekonomier där människor har det bra som det går att hitta en samlande kraft för att hantera miljöproblem. Ekomodernisterna behövdes för att fylla den luckan. Jag tror inte att det är möjligt att komma till rätta med klimatfrågan och hotet mot den biologiska mångfalden om inte samtidigt människors liv blir bättre. Kampen mot fattigdomen måste lyckas och människor som har det bra måste få utveckla sina idéer och ha sina drömmar.

Jag har en bakgrund i energibranschen där jag framförallt har jobbat med elproduktion. Idag arbetar jag på liberalernas riksdagskansli med klimat-, miljö- och energifrågor.

Daniel Westlén, styrelseledamot

Simon Wakter

Styrelseledamot

Biografi kommer

Simon Wakter, styrelseledamot

Hör gärna av dig till oss!

Vill du veta mer om oss, hur du kan stötta föreningen som företag, vad det innebär att vara medlem, hur du kan engagera dig som Ekomodernist får du gärna kontakta oss för vidare samtal.

Skicka ett meddelande

Skicka ett meddelande